Julbrev 2022

Tack!

Från kårstyrelsen vill vi uttrycka och förmedla ett stort tack till dig som läser detta julbrev. Vi vill tacka dig som är barn och varit scout på någon av våra avdelningar! Vi vill tacka dig som är ungdom och kanske både utmanarscout och ledarassistent på en och samma gång! Vi vill tacka dig som är vuxen och har engagerat dig som ledare på en avdelning, i en arbetsgrupp eller på någon av våra anläggningar! Vi vill tacka dig som varit en stöttande förälder och ställt upp för ditt barn och för föreningen genom att hjälpa till på ett avdelningsmöte eller läger, genom att städa i lokalen eller genom att skjutsa hem några scouter från Trollsjönäs! Och vi vill tacka dig som hjälpt scoutkåren på något annat vis under året som gått.

År 2022 är ett år då verksamheten i föreningen återgått till vad som tidigare varit normalt, efter ett par år med restriktioner. Samtidigt finns det mycket som ändå inte varit helt normalt. Under vårterminen höll vi kårläger på Trollsjönäs med ovanligt många deltagare och under sommaren åkte ett sextiotal av kårens medlemmar till Kristianstad och den nationella Jamboree 22. Vi märker att det finns ett stort intresse för scouting och för Scoutkåren Göta Lejon. Inför höstterminen startade kåren två nya avdelningar: Springarna för upptäckarscouter och Rovfåglarna för äventyrarscouter. Det gör att vi i nuläget har sju avdelningar med verksamhet varje vecka! Vi är i skrivande stund strax under 200 medlemmar och ytterligare ett trettiotal barn står i kö för att delta i vår verksamhet när vi kan bereda dem plats.

Vi hade inte kunnat starta fler avdelningar utan det tillskott av nya ledare vi fått, i alla våra åldersgrupper. Ni är varmt välkomna! Trots att vi fått nya ledare behöver vi bli fler. I dagsläget är vi inte tillräckligt många ledare för att klara oförutsedda händelser, till exempel sjukdom, utan att behöva pussla betänkligt med ledarresurserna. När vi är fler som använder scoutlokalen i Kålltorp och stugorna på Trollsjönäs blir slitaget på anläggningarna större. Kårstyrelsen har en förhoppning och förväntan att ledarna under nästa år och framåt kan få ännu mer hjälp och avlastning från våra scouters familjer med saker som hjälpledare, städning eller annat stugfixande. Vi har valt att formulera det så här: 

Under 2023 och framåt förväntar vi i styrelsen oss att alla familjer med scouter på någon av våra avdelningar ställer upp på antingen minst en arbetsdag i Kålltorp eller på Trollsjönäs alternativt utför en av nedanstående tre uppgifter:

  1. Hjälpa till som ledare

Många av våra avdelningsledare och assistenter är med på så gott som varje möte. Om du vill vara med som ledare är du också välkommen! Det vi kräver är att du går webbkursen Trygga möten, att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och lämnar en referens. Resten löser vi tillsammans, med introduktion och utbildning.

Kanske kan, vill eller hinner du inte komma varje vecka? Då finns det möjlighet att hjälpa till som förälder eller annan vuxen under enstaka möten. På sidan link.gotalejon.org/datumavdelningar kommer vi att lägga upp doodlar för de olika avdelningarna så snart terminsprogrammen för våren är klara. Vi uppmanar alla att gå in och paxa ett eller flera tillfällen. Det kan vara ett möte när du vill lära ut något eller lära dig något själv. Eller bara ha roligt ihop med scouterna! Du får mer information av avdelningsledarna när tiden för mötet närmar sig.

  1. Städa i Kålltorp 

För att hålla lokalen i Kålltorp ren och fin behöver vi hjälp av föräldrar och andra vuxna för att städa den varje vecka. Detta är ett enkelt sätt att frigöra tid från ledarna och går att utföra i anslutning till att era scouter har möte i lokalen. En anmälningslista kommer att finnas på: link.gotalejon.org/stada och städinstruktioner finns i städskåpet i scoutlokalen. 

  1. Resursgruppen 

I Kålltorp sköts/samordnas underhållet av vår stugfogde och på Trollsjönäs sköts det av vår stiftelse. Stiftelsen är på plats på Trollsjönäs varje onsdag för att arbeta med diverse underhåll. Vi behöver dock ibland ytterligare hjälp med diverse underhåll och arbeten och har därför skapat resursgruppen. Gruppen är tänkt att bestå av både medlemmar i kåren och föräldrar. Vår tanke är att medlemmar i resursgruppen helt enkelt är de som vi först kontaktar när vi behöver hjälp med något särskilt. Detta kommer troligtvis i första hand att bestå av diverse löpande underhåll. Alla medlemmar i gruppen hjälper såklart till efter bästa förmåga. Anmäl ditt intresse till info@gotalejon.org

Sommarläger

Nästa sommar är det såklart tid för att återigen fylla en buss med glada scouter och en släpkärra med lägermaterial för att för att spendera en vecka i tält, på någon lägerplats, tillsammans med andra scoutkårer. Från scoutkårens sida har vi fortfarande inte beslutat vilket sommarläger vi ska åka på 2023 och har du som läser detta några förslag eller vill vara med och planera är du välkommen att höra av dig till info@gotalejon.org

Några modiga scouter från kåren kommer att ha det stora nöjet att delta på världsscoutjamboreen som kommer att arrangeras i Sydkorea under sommaren. Nästa gång det blir internationell jamboree är 2027 i Gdansk i Polen. För att delta på en världsscoutjamboree behöver du vara mellan 14 och 17 år under lägertiden.

Annandagsjulmatsnedskakningsluff

Scoutkåren Göta Lejons medlemmar och deras familjer, släktingar och vänner välkomnas till annandagsjulmatsnedskakningsluffen i Vättlefjäll den 26 december. 

Unga och äldre samlas klädda efter rådande väderlek vid informationstavlan utanför Vättlestugan som ligger i Lövgärdet vid Kryddnejlikegatans slut, på annandagen klockan 10.00. Därifrån promenerar vi till Trollsjönäs där fika serveras till självkostnadspris. 

Till Kryddnejlikegatan kan du åka med busslinje 75 från Angered centrum. Tryter orken går det även bra att ta sig direkt till Trollsjönäs för att fika, välkommen! 

Adresser

Om ni flyttat eller bytt e-postadress är vi tacksamma om ni meddelar oss genom att mejla de nya uppgifterna till medlem@gotalejon.org.

Terminsstart

Ledarna på de olika avdelningarna kommer att kontakta scouter och föräldrar för att meddela när terminen drar igång igen. Oftast brukar detta ske i andra hälften av januari. 

Avslutningsvis vill vi återigen tacka för alla insatser som gjorts under året för att vi tillsammans ska kunna ge barn och unga en meningsfull fritid. Vi hoppas att alla får en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Var redo!

Kårstyrelsen genom Erik Bäck

Häng med som hjälpledare!

Våra avdelningar tar gärna emot dig som förälder eller anhörig som hjälpledare på mötena. Kom en kvart innan mötet börjar så instruerar ledarna dig. Du behöver inga förkunskaper.

Boka in dig på ett eller flera tillfällen under vårterminen 2023 i rätt doodle nedan! Skriv ditt namn och gärna ett telefonnummer.

Enstaka möten är längre än vad som anges i doodlarna. Tiderna i respektive avdelnings terminsprogram är de som gäller.

Om du har frågor får du gärna prata med avdelningsledarna eller prata med kårordförande Erik Bäck som nås på ordforande@gotalejon.org.

Foto: Jenny Modess, Scouterna

Om terminsstarten!

Scoutkåren växer och vi startar nya avdelningar! I listan nedan kan ni se vilka mötestider som kommer att gälla för de olika åldersgrupperna.

Mer information om datum för terminsstart kommer från avdelningsledarna inom kort.

  • Krypen: Scouter födda 2013-2014, onsdagar 17.30-19.00
  • Insekterna: 2013-2014, torsdagar 17.30-19.00
  • Springarna: 2012, onsdagar 18.00-19.30
  • Spejarna: 2011, torsdagar 18.00-19.30
  • Rovfåglarna: 2010, tisdagar 18.00-20.00
  • Långa Bågarna: 2007-2009, tisdagar 18.30-20.30 (börjar 23 augusti)
  • Trappers XXI: 2006 och tidigare, måndagar 19.00-21.00

Varmt välkomna tillbaka till scouterna!